Exekutorský úřad Ostrava

Zastupování JUDr. Vlhy

Soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Vlhovi zanikl ke dni 28.02.2017 výkon exekutorského úřadu.

Rozhodnutím Exekutorské komory České republiky byl zástupcem ustanoven JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Veškerá elektronická podání určená Exekutorskému úřadu Ostrava je nutno zasílat do nově zřízené datové schránky ID: bsqkn7x

Telefonický kontakt týkající se spisů Exekutorského úřadu Ostrava je možný pouze na telefonním čísle 558 111 495Úřední hodiny

Nahlížení do spisů či osobní jednání je možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

Úřední hodiny naleznate na webu zastupujícího exekutora JUDr. Jiřího trojanovského, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek:

www.exekutorskyurad.net

Platební údaje

Veškeré úhrady určené Exekutorskému úřadu Ostrava je nutné hradit na dosavadní účet vedený u Sberbank CZ, a.s., číslo účtu 4200344172/6800

Při platbě vždy uvádějte číslo spisu jako variabilní smybol, např. pro spis 102 EX 123/45 je v.s. 12345.

@2009, Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava